Exercicio tutelar

O día que os pais faltemos, os nosos fillos requirirán de alguén que os protexa.

Asegurar o futuro

Entendemos a preparación para o futuro como un signo de responsabilidade e de previsión.

Apoio e asesoramento

Outorgamos o apoio necesario para mellorar a calidade de vida de cada membro da familia.

Bo goberno e transparencia

As actividades e a xestión dos recursos realízanse con transparencia e boas prácticas.

Colaboradores

fundacion_autismo_coruna_colaboradores_ministerio_de_sanidad

fundacion_autismo_coruna_colaboradores_xunta_galicia

fundacion_autismo_coruna_colaboradores_deputacion_coruna

fundacion_autismo_coruna_colaboradores_concello_coruna

fundacion_autismo_coruna_colaboradores_confederacion_autismo