Achega puntual

Queres realizar unha achega puntual?

fundacion_autismo_coruna_aportacion

  • Para brindarlles máis apoio aos nosos tutelados...
  • Para traballar programas que melloren a súa calidade de vida...
  • Para ofrecerlles recursos e oportunidades...
  • Para garantir o futuro das persoas con autismo e das súas familias...

Se desexas realizar unha achega económica maior, pódelo facer mediante transferencia bancaria a nome de: Fundación Autismo Coruña, CIF: G-15.681.919, con número de conta: IBAN:ES0320800000713040165494 – Abanca

Lembra indicar na orde de transferencia o teu nome e apelidos, DNI, domicilio e teléfono de contacto.

Os donativos efectuados gozan da correspondencia desgravación fiscal conforme á Lei 49/2002 de Réxime Fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais de mecenado.